ความสำคัญของการตรวจวัดออกซิเจน

โดยปกติแล้วบรรยากาศต้องมีปริมาณของออกซิเจนอยู่ประมาณ 20.9% ด้วยอัตรานี้จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเช็คว่าออกซิเจนในอากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่  เช่น อากาศน้อยว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ และออกซิเจนยังส่งผลต่อการลุกไหม้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต้องความคุมให้เหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะลุกใหม่ เพราะถ้าออกซิเจนในอากาศมีมากกว่า 22%  เมื่อเกิดประกายไฟ จะทำให้เกิดภาวะลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งการตรวจวัดเพื่อควบคุมบรรยากาศเหล่านี้เราใช้เครื่องมือวัดก๊าดออกซิเจน เป็นตัวช่วย  ดังนั้นความสำคัญของการตรวจออกซิเจน โดยใช้ เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน จึงน่าจะแบ่งได้สองอย่างคือ  1.ความสำคัญที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรม   เนื่องจากการบังคับใช้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่จำกัดการปล่อยแก๊สมีพิษจากโรงงานสู่ชั้นบรรยากาศ และปริมาณและกำหนดปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมในอากาศที่ปล่อยออกมา  เพราะเหตุผลเหล่านี้ เครื่องวัดก๊าดออกซิเจน (O2 Meter) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อวัดและวิเคราะห์ค่าออกซิเจน และนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไป  2. ความสำคัญต่อชีวิต   ออกซิเจนในอากาศที่เหมาสมจะอยู่ที่ 20.9% ซึ่งอากาศน้อยว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะต้องทำงานในสถานที่ที่ออกซิเจนในอากาศมีน้อยหรือมากเกินไป เช่น งานระบบเดินท่อ หรือ งานในระบบการจุดเจาะอุโมงค์ เครื่องวัดออกซิเจนจึงจำเป็นอย่างมากในการพกพาเครื่องวัดก๊าดออกซิเจนติดตัวไว้ตลอด เพื่อป้องกันการขาดอากาศหายใจ และเพื่อลดความเสียงในการเกิดอันตรายจากระดับออกซิเจนรอบตัว  สำหรับ เครื่องตรวจวัดก๊าดออกซิเจน ของบริษัท PICO ของเราก็มีหลากหลายรุ่น หลายขนาดให้เลือก Read More